ÁSZF

Az Areté Marketing Coaching Kft. által működtetett http://www.lanamillan.com oldal, tiszteletben tartja ezen internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a http://www.lanamillan.com internetes oldalán történő kapcsolatfelvételhez szükséges adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Areté Marketing Coaching Kft. az Ön adatait szükség szerint, e kapcsolattartás keretében, a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy

  • az adatközlés önkéntes,
  • Ön bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni,
  • az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni az Areté Marketing Coaching Kft. (1098 – Budapest, Dési Huber utca 6.) levelezési, vagy  lanamillan@lanamillan.hu e-mail címre küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.

Adatvédelmi nyilatkozat

A nyilatkozat célja

Jelen dokumentum az Areté Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-289822 Adószám: 26121264-2-43 Székhely: 1098 Budapest, Dési Huber utca 6.) mint adatkezelő (a továbbiakban: mint Adatkezelő), és mint a http://www.lanamillan.com  domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője, tevékenységének és szolgáltatásainak teljesítése során irányadó adatvédelmi és adatkezelési alapelveit rögzíti.

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Areté Marketing Coaching Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-289822 Adószám: 26121264-2-43 Székhely: 1098 Budapest, Dési Huber utca 6.) mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett, a http://www.aretemarketing.hu (a továbbiakban: Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót!

Az Areté Kft. kiemelten fontosnak tartja partnereinek, és azok ügyfeleinek az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak biztosítását, a személyes adatok védelmét, a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések betartását, és a biztonságos és tisztességes adatkezelést.

Az Adatkezelő vállalja az alábbiakban ismertetett adatkezelési elvek betartását, valamint fenntartja a jogot – a hatályos törvényi jogszabályok és rendeletek figyelembe vételével – a Tájékoztatóban foglaltak egyoldalú módosítására. A módosításokat nyilvánosan, mindenki számára elérhetővé teszi.

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével az érintett ügyfél elfogadja a hatályos adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és ennek tényét az Adatkezelő a http://www.lanamillan.com internetes oldalán tett kapcsolatfelvétellel, vagyis az adatok megadásával, az “Elfogadom az adatvédelmi szabályzatot” lehetőség kipipálásával, és az “Elküld” gomb megnyomásával tevőlegesen megerősíti.

Az Adatkezelő megnevezése és adatai:

Név: Areté Kft.
Areté Marketing Coaching Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01 09 289822
Adószám: 26121264-2-43
Székhely: 1098 Budapest, Dési Huber utca 6. 1. lház. 2. em. 2.
Telefonszám: 06 70 591 0799
E-mail-cím: arete@aretemarketing.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-
Képviseletre jogosult személy: Tornai István
A cég pénzforgalmi jelző száma: 12010855-01611189-00100002
A cég statisztikai számjele: 26121264 7021 113 01

A kezelt személyes adatok köre

Kapcsolatfelvétel: A Weboldalon elérhető Kapcsolat menüpont alatt a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon a Weboldalon kínált szolgáltatásokkal, illetve az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban (a továbbiakban: Kapcsolatfelvétel). A Kapcsolat során a következő adatok megadására van lehetőség:
·         Teljes név;
·         E-mail cím;

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A sütik (cookie-k) alkalmazása

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütit a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőségA rendszer használata során a fizetési szolgáltató által generált, a Felhasználót azonosító számsor továbbításra kerül az Adatkezelő részére.

Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

Az Adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a Felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a) pontja alapján.

Az Adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a Weboldalakon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás és számlák kiállítása.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció és a Weboldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megszüntetéséig tart.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési mód teljesítését.

A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására és feldolgozására kizárólag a törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

A Felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Hírlevelek

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket –akár postai úton is – az Adatkezelő csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján jól azonosítható módon elhelyezett link segítségével.

Záró rendelkezések

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a Weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.